JK Obchod - výroba umělohmotných dílů

Základní barevné provedení skluzavek:
červenážlutázelenáhnědá
    
RAL 3001RAL 1023RAL 6018RAL 8024
Jazyková verze stránek:
Ukázka našich produktů:

JK - OBCHOD, spol. s r. o.

Skuhrov 18
267 27 Liteň, CZ

Tel: +420 311 684 590
Fax: +420 311 684 591

Max Keller tel. +420 602 584 651 (úřední jazyk němčina)
Ladislav Pospíšil tel. +420 602 735 045

E-mail: jkobchod@atlas.cz
Web: www.jkobchod.cz

Jak se k nám dostanete? Mapa zde.GDPR: V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů upozorňujeme fyzické osoby, které s námi vstupují do obchodních vztahů, že současně s objednáním zboží či služby nám tímto projevily souhlas se zpracováním osobních údajů po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností. Souhlas poskytují dobrovolně v zájmu zpracování obchodního vztahu a lze jej kdykoli písemně odvolat.